Årlig service af overtryksventileret trappe T3

Lørdag d. 4. September 2021, kl. 0800 - 1800 - Navitas

 

Den overtryksventilerede (OTV) trappe T3 serviceres og afprøves, lørdag d. 4. September 2021, i tidsrummet ml. kl. 0800 – 1800.

Dette indebærer bla. at OTV i perioder vil køre 100%, med nogen støj i og omkring trappe 3 til følge.