Information om udrulning af sikkerhedstiltag på AU kablet netværk

Udrulningen af netværksprotokollen er planlagt på NetTech (Campus Aarhus) fra uge 8 til uge 12.

Credit Vadym, Colourbox
Credit Vadym, Colourbox

Universitetsledelsen har besluttet at højne sikkerhedsniveauet, hvad angår udstyr der kobles op på Aarhus Universitets netværk. Derfor skal vi på AU sikre, at det kun er autoriseret og kendt AU udstyr, der kablet kan kobles på AU’s klientnetværk og få adgang til vores vigtige systemer samt data. Det blev besluttet, i 2019, at implementere netværksprotokollen 802.1x, til dette formål.

Implementering er tilrettelagt således, at udstyr tilkoblet AU’s klientnetværk ikke umiddelbart påvirkes. Alt udstyr der i dag er tilkoblet AU klientnetværk vil have adgang til samme services efter udrulning som før udrulning.

Udstyr, der er udleveret og centralt håndteret af AU IT vil forblive på klientnetværket. Udstyr, der Ikke er kendt eller centralt håndteret af AU IT, skal ikke fremadrettet være på AU’s klientnetværk. Det flyttes til et midlertidigt karantænenetværk med præcis de samme egenskaber som klientnetværket og udstyret vil fungere her som i dag.

Efterfølgende vil der være behov for at tage stilling til, hvorvidt der kan benyttes andre eksisterende netværk (laboratorienet, udviklingsnet, gæstenet, m.fl.) eller, hvorvidt der, i samarbejde med AU IT, skal findes nye løsninger efter behov.

Opkobling hjemmefra for medarbejdere og studerende via VPN eller Horizon med 2-factor autentifikation samt brug af AU-ACCESS og EDUROAM, vil ikke blive påvirket af udrulning af 802.1x.

På vegne af projektet

AU IT