Lovpligtig DBI inspektion af OTV anlæg T3

Lør. d. 25. Sep. 2021, kl. 0900 - 1600 - Navitas

Hermed orientering om at Facility Management og DBI udfører lovpligtig inspektion af OTV anlægget lørdag d. 25. September 2021, i tidsrummet kl. 0900 – 1600.

Tidsrummet er rigeligt stort if. til hvad der forventes brugt på inspektionen.

OTV anlægget i trappe 3 (T3) vil under inspektionen blive aktiveret periodisk ifbm. målinger af luftflow, hvilket medfører en del støj fra anlægget, hvorfor området omkring trappen vil være berørt i dele af angivne tidsrum.

Vinduer til røgventilation nær T3 vil ligeledes blive aktiveret periodisk.

Onsdag d. 22. Sep. 2021 ophænges skilte på døre til trappe 3 om inspektionen, hvor det vil fremgå at vareelevatoren ikke må benyttes, samt at trappe 3 kun må benyttes i nødstilfælde.

Mvh

Michael H. Larsen

Facility Managment Navitas