Valg på Aarhus Universitet

I 2022 stemmer studerende til bestyrelsen, akademiske råd, studienævn og ph.d.-udvalg. Ph.d.-studerende stemmer til bestyrelsen og ph.d.-udvalg.

Valget 2022 er nu skudt i gang med offentliggørelse af valgcirkulære og tidsplan, som du finder på www.au.dk/valg. I år er studerende på valg til bestyrelsen, akademisk råd, studienævn og ph.d.-udvalg.

Valgsekretariatet vil i den forbindelse gerne gøre opmærksom på, at det snart er tid til at opstille kandidater til bestyrelsen, akademisk råd, studienævn og ph.d.- udvalg. Det er vigtigt at opstille nok kandidater og suppleanter, så alle mandater i organerne udfyldes.

Opstillingsperioden 2022 løber fra den 10. oktober kl. 9.00 til den 14. oktober kl. 12.00.

Valg på AU finder sted 14.-17. november.

Find mere information på www.au.dk/valg.