Varslet brandeftersyn på Navitas d. 26/10-2021 09:30

Ekstra opmærksomhed på at overholde gældende regler vedr. brandsikkerhed.

Kære alle,

Østjyllands Brandvæsen har varslet brandeftersyn på Navitas d. 26/10-2021 begyndende kl. 09.30.

Det er i forbindelse med dette vigtigt at I, i jeres respektive organisationer er ekstra opmærksom på at overholde gældende regler vedr. brandsikkerhed.

Af særlig interesse kan nævnes disse som absolut skal undgås:

  • Kilning eller blokering af døre uden opsyn
  • Blokering af ABDL døre af nogen art
  • Obstruktion af flugtveje, min. 130 cm. (dette er især relevant på AU’s områder hvor læsepladser let kan ”spilde” ud i flugtveje)  
  • Oplagring af brandbart materiale i teknikrum og trappeskakte

FM vil selvfølgelig være ekstra opmærksomme på ovenstående i tiden op til eftersynet, men jo flere øjne jo bedre så derfor vil vi bede jer ligeledes være opmærksomme og proaktive.

 

Mvh

Facility Managment