Arbejdsmiljø og sikkerhed

Den nuværende arbejdsmiljøorganisation på Aarhus Universitet består af følgende niveauer:

  • Hovedarbejdsmiljøudvalget på Aarhus Universitet (HAMU)
  • Arbejdsmiljøudvalg på hovedområdeniveau (FAMU/AAMU)
  • Arbejdsmiljøunderudvalg og -institutudvalg (LAMU)
  • Arbejdsmiljøgrupper (AMG)

Arbejdsmiljøudvalg på instituttet

Det lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) arbejder med arbejdsmiljø og sikkerhed på instituttets forskellige lokaliteter. Instituttet har en række arbejdsmiljøgrupper, der hver har minimum én medarbejder- og én ledelsesrepræsentant.

Har du spørgsmål eller kommentarer til dit arbejdsmiljø, er det også LAMU du skal tage kontakt til.

Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

  1. Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
  2. Ring 112
  3. Evakuer, hvis nødvendigt
  4. Ring til AU's alarmeringsnummer 87151617

Ved andre akutte situationer kontakt repræsentant fra arbejdsmiljøudvalget eller din nærmeste leder.

Kommer du ud for en nærved-ulykke er det også vigtigt, at du kontakter arbejdsmiljøudvalget, så vi kan lære af hændelsen og sikre, at det ikke bliver til en rigtig ulykke i fremtiden.