Lokationer på CAE

Her på siden finder du specifikke informationer om den enkelte lokation.


Navitas

Til og fra Navitas

Inge Lehmanns Gade 10,
8000 Aarhus C
Bygningsnummer: 3210

Oversigtskort


Parkering af biler og cykler

Cykler

Cykler sættes i cykelkælderen (niveau -01) med nedkørsel ved hovedindgangen til Navitas. Her er plads til 1000 cykler. Cykler, som ikke stilles i cykelstativerne, vil blive fjernet.

Parkeringsanlæg

Via nedkørsel fra Bestseller er der en offentlig parkeringskælder under Navitas med plads til 450 biler. Ansatte og lejere på Navitas har mulighed for at benytte et privat parkeringsområde med plads til 275 biler på niveau -2, hvis de har oprettet en parkeringstilladelse. Disse P-pladser er tydeligt mærket med ejernavn, hvor medarbejdere fra Aarhus Universitet skal benytte pladser markeret ASE/ENG.

For at oprette en parkeringstilladelse, bedes du sende en mail til sekretariatet på cae@au.dk eller mpe@au.dk, hvor du oplyser bilens registreringsnummer, samt den periode tilladelsen skal gælde for.  

Bommen til parkeringskælderen er åben på hverdage kl. 05.00- 17.00. Udenfor dette tidsrum kan alle med gyldigt adgangskort til Navitas åbne bommen uden brug af kode. Det kræver ikke adgangskort at komme ud af parkeringskælderen.     

Det er ikke tilladt for studerende at benytte den private parkering, og biler uden tilladelse vil straks modtage en parkeringsafgift eller blive fjernet for ejerens egen regning.

Bemærk, at du ikke er garanteret en plads på niveau -2, selvom du har registreret en parkeringstilladelse. Af alternative parkeringsmuligheder kan nævnes parkeringsanlæg på Navitas niveau -1, eller Dokk1.

Gæsteparkering

Hvis du får gæster, kan de benytte den offentlige parkeringskælder (niveau -01). Bemærk at betaling er påkrævet. Alternativt kan du oprette en gæsteparkeringstilladelse online til parkering på niveau -2 til din gæst.

Bemærk at gæsten ikke er garanteret en plads på niveau -2, selvom du har oprettet en gæsteparkeringstilladelse. Er der ingen ledige ASE/ENG pladser på niveau -2, så kan gæsten henvises til betalingsparkeringen på niveau -1 i stedet.


Adgang til Navitas

Åbningstid Navitas

Hovedindgangen er åben mandag til torsdag kl. 07.00 til 17.00 og fredag kl. 07.00 til 16.15. Herefter kan man kun komme ind med sit adgangskort med kode efterfulgt af #. Ved hovedindgangen er kortlæseren placeret til venstre for svingdørene og giver adgang til bygningen via den venstre svingdør.

For at forlade bygningen skal man trykke på udtrykket på én af de to svingdøre.

Adgang til elevatorer

Skydedørene til dobbeltelevatorerne i parkeringskælderen på niveau -02 er åbne mandag til torsdag kl. 07.00 til 17.00 og fredag kl. 07.00 til 16.15. Uden for dette tidspunkt benyttes adgangskort med kode efterfulgt af #. Den lille enkeltelevator for ansatte kan kun bruges med adgangskort. Vareelevatoren er fortrinsvis til driftspersonale og vareleverance.

Adgang til de enkelte etager

Glasskydedørene på niveau 03 og 04 er åbne på hverdage kl. 07.00 til 16.00. På niveau 05 er glasdørene åbne mandag til torsdag kl. 07.30 til 16.00 og fredag kl. 07.30 til 15.00. Efter åbningstid benyttes adgangskort med kode efterfulgt af #.

Adgang til cykelkælder

Cykelkælderen er åben hverdage fra 06.30-17.00. Uden for dette tidsrum benyttes adgangskort med kode efterfulgt af #.

Har du brug for adgangskort eller nøgle til Navitas, bedes du kontakte instituttets sekretariat.


Bygningsdrift

Facility Management (FM)

Oplever du problemer, fejl eller mangler ved bygningen så kontakt venligst FM, som befinder sig ved hovedindgangen. Her kan du også finde oplysninger om, hvordan du kontakter FM udenfor normal åbningstid.


Kontorartikler, post og pap

Kontorartikler

I postrummet (lokale 04.220) kan du finde et lille udvalg af kontorartikler og kuverter.

Post

Du kan afhente din post i postrummet (lokale 04.220). Her er også en udbakke til din udgående post.

Pap

Den enkelte medarbejder har ansvaret for at papaffald fra pakker m.v. håndteres korrekt.

Pap smides i papcontaineren i gården ved vareindlevering bag ved bygningsdriften.


Laboratorier

Alle ansatte har adgang til laboratorier og værksteder via adgangskortet, men det er kun tilladt at gå ind i områderne, hvis man har et ærinde. Man giver ikke adgang for andre end sig selv, og reglerne for området herunder arbejdsmiljøregler skal respekteres. Aktiviteter og brug af udstyr skal aftales med den rumansvarlige.

Studerende får adgang via den rumansvarlige. Den rumansvarlige sender en e-mail med navn og studienummer samt periode for adgang til Lene Birksø Bødskov, lbb@cae.au.dk. Adgangen kan inddrages af den rumansvarlige, hvis aftalerne ikke overholdes.


Rygning og e-cigaretter

Rygning må kun finde sted udendørs på afmærkede områder.

Det er ikke tilladt at ryge (herunder e-cigaretter) i Navitasbygningen, i gårdhaver eller på terrasser. Enhver form for røg og damp aktiverer de optiske røgsensorer i bygningen.

Derudover er der ventilationsanlæg, som har luftindtag i bygningens facade og der er mulighed for at have vinduer åbne i facadepartiet, hvorfor rygning vil medføre gener for brugerne af huset, hvis ovennævnte regler ikke overholdes.

Skejby Nordlandsvej 301

Til og fra Skejby Nordlandsvej

Skejby Nordlandsvej 301
8200 Aarhus N
Bygningsnummer 2330


Parkering

Der er gratis parkeringspladser foran bygningen.


Adgang til bygningen

Der benyttes adgangskort til bygningen. For adgang skal du rette henvendelse til sekretariatet.


Kontorartikler

Kontorartikler findes for enden ad gangen ved siden af printeren.