Information til nye medarbejdere

Velkommen til Institut for Byggeri og Bygningsdesign.

Nedenfor finder du praktiske oplysninger, retningslinjer og forpligtelser, som du skal være opmærksom på i forbindelse med din ansættelse. Du opfordres til at læse siden grundigt og gemme den, så du kan finde den igen, når de forskellige punkter bliver relevante for dig.

Onboarding, medarbejderhåndbog og personalepolitik

Onboarding
Alle nye medarbejdere opfordres til at deltage i Aarhus Universitets Introduktionsseminar for nyansatte, som afholdes to gange om året. Du finder programmet og tilmeldingen her.

Medarbejderhåndbog og personalepolitik
AU's medarbejderservicesside kan du finde forskellige informationer og regler om alt fra barsel til rejseregler.

E-mail og mobiltelefon

E-mail
Som ansat på Institut for Byggeri og Bygningsdesign, skal du læse og svare på dine mails og altid holde din kalender opdateret.

Du kan downloade en skabelon til opsætning af e-mailsignaturer på medarbejderportalen.

Mobiltelefon
Hvis du får en mobiltelefon i forbindelse med din ansættelse, har du to muligheder:

1.      Brug kun din telefon til arbejdsformål. Hvis du vælger denne mulighed, skal du udfylde en tro og love-erklæring og derefter sende den til sekretariatet (cae@au.dk).

2.      Brug mobiltelefonen til både arbejde og private formål. Hvis du vælger denne mulighed, gælder kravet om multimediebeskatning.

I begge tilfælde er det instituttets generelle politik, at roaming skal bruges så lidt som muligt, og at du skal oprette forbindelse til et trådløst netværk, når det er muligt. Derudover anbefaler vi, at medarbejdere bruger Skype, Microsoft Teams eller Zoom til samtaler i udlandet.

Informer venligst sekretariatet (cae@au.dk) om, hvilken mulighed du vælger.

Ferie og fravær

Ferie og fravær
Du kan læse om instituttets retningslinjer for registrering af ferie og fravær på instituttets medarbejderportal.

Gå til den overordnede medarbejderportal for at læse mere om Aarhus Universitets generelle ferieregler. På den overordnede medarbejderportal kan du også få et overblik over fravær, afholdte feriedage og fremtidig optjent ferie ved at logge på 'Min Profil' (se øverste højre hjørne af vinduet).

Personprofil på AU's hjemmeside

Personprofil på AU's hjemmeside
Ved at søge på dit navn på Aarhus Universitets kontaktside, finder du din personlige PURE-profil. Det er dit ansvar at holde din profil opdateret. Jeg anmoder derfor om, at du sender følgende oplysninger til cae@au.dk så hurtigt som muligt, så dine opdateringer vil blive tilføjet til systemet.

  • Kort beskrivelse af din personlige, faglige profil
  • Dit CV (Word-format)

Eventuelle efterfølgende rettelser og opdateringer af profilen skal også sendes til cae@au.dk.

Hvis du ikke har et foto, beder vi dig kontakte AU Foto, som håndterer personalefotografering af PURE-profiler og visitkort. Billedet skal sendes til cae@au.dk, hvorefter det vil blive tilføjet til din pureprofil.

Pårørende
Du er velkommen til at tilføje oplysninger om dine pårørende til dine personoplysninger på din profil på https://medarbejdere.au.dk. Pårørende kan kontaktes i særlige tilfælde.

For at tilføje oplysninger om dine pårørende på https://medarbejdere.au.dk skal du klikke på "Min profil" i øverste højre hjørne og logge på med dit brugernavn (au<AUID>@uni.au.dk) og adgangskode. Totrinsgodkendelse kan være påkrævet. Vælg "Profilindstillinger", og tilføj pårørende.

Du kan finde dit AUID på dit adgangskort, og du kan indstille din adgangskode på https://adgang.au.dk/da.

Registrering af artikler og aktiviteter (kun akademisk personale)
Alle de artikler, rapporter, konferencepapirer mv., du skriver, samt de aktiviteter du deltager i under din ansættelse på Aarhus Universitet, skal registreres i Aarhus Universitets PURE-database. Det gør du ved at sende dine aktiviteter og publikationer til cae@au.dk.

Læs mere om registrering af aktiviteter og publikationer i PURE.

Indkøb

Indkøb
AU har indgået flere indkøbsaftaler med leverandører, som skal overholdes. Du finder købsaftalerne på medarbejdersiden.

Det er vigtigt at alle indkøb godkendes af projektlederen sammen med projektøkonomen. Du skal herefter foretage dit køb i henhold til AU's købsaftaler.

I forbindelse med købet, skal følgende oplysninger indsendes til leverandøren og tilføjes fakturaen:

  • Instituttets EAN-nummer
  • Projekt- og aktivitetsnummer (kundens ordrenummer/reference)
  • Køberens navn

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler ved indkøb for større beløb. De nærmere regler er beskrevet på instituttets hjemmeside.

Informationssikkerhed og databeskyttelse (GDPR)

Informationssikkerhed
Som medarbejder skal du følge de generelle rammer for informationssikkerhed på Aarhus Universitet. På vores medarbejderside kan du holde dig opdateret om Aarhus Universitets politik og regler for informationssikkerhed.

Databeskyttelse (GDPR)
Hvis du håndterer personfølsomme eller fortrolige oplysninger i forbindelse med dit arbejde, er det vigtigt, at du overholder lovgivningen på området. På vores medarbejderside kan du finde ud af mere om den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), og hvad du skal gøre for at sikre, at du beskytter personoplysninger.