Arbejdsmiljøudvalg (LAMU)

Arbejdsmiljøudvalget beskæftiger sig med forhold, som skaber et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor instituttets medarbejderne trives og føler sig trygge. Arbejdsmiljøgrupperne foretager periodevis gennemgang af de enkelte områder, iværksætter akutte udbedringer samt foreslår forbedringer.

Udvalgets opgaver indebærer bl.a.: 

  • Opfølgning på arbejdspladsvurderinger (APV)
  • Årlige statusrapporter
  • Instruktion af medarbejdere i gældende sikkerhedsregler.

Alle medarbejdere i instituttet har et medansvar for sikkerheden på arbejdspladsen. Hvis man bliver bekendt med farlige eller potentielt farlige situationer på arbejdspladsen, skal man straks henvende sig til sin nærmeste arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljøudvalgsmedlemmer

Det lokale arbejdsmiljøudvalg består af en formand, som er udpeget af institutlederen, ledelsesrepræsentanter, som også er udpeget af institutlederen og et antal valgte medarbejderrepræsentanter.

Arbejdsmiljøgrupper

Arbejdsmiljøgrupperne er hjørnestenen i arbejdsmiljøarbejdet, og det er herfra alt det daglige arbejde med arbejdsmiljø udgår. Har du spørgsmål eller kommentarer til dit arbejdsmiljø, kan du kontakte den arbejdsmiljøgruppe, der har ansvaret inden for dit arbejdsområde.

Instituttet har tre arbejdsmiljøgrupper: Kontor, Undervisning og Værksted og Lab. Hver gruppe har minimum en medarbejder- og en ledelsesrepræsentant:

Kontor

Undervisning

Værksted og Lab


Husk: arbejdsmiljø er et fælles ansvar.